Rozhovor s vynálezcem Bicomu

Bicom – Studie prof. Dartsche zaměřená na zkoumání účinku přístroje Bicom optima 2. generace na buněčné úrovni

Co je biorezonance, jak funguje v medicíně?

Pojem biorezonance byl vytvořen Hansem Brügemannem a jeho týmem. Označuje terapii prováděnou s pomocí frekvenčních vzorků vlastních tělu i substancí. Frekvenční vzorky jsou tělem přijímány prostřednictvím vodivých elektrod a vedeny do přístroje BICOM. Zde se tyto frekvenční vzorky modulují – např. invertovány nebo zesíleny – a přes vodivou elektrodu jsou vráceny do těla. Vzhledem k tomu, že se charakteristika a frekvence těchto frekvenčních vzorků nemění, dochází k rezonančnímu jevu.

Tímto způsobem se zmírňují nebo dokonce eliminují patologické frekvenční vzorky. Samoléčebné schopnosti těla nyní mohou nerušeně vykonávat svou běžnou funkci.

Mezitím se tento pojem ujal i pro nejrůznější další postupy.

Můžete vysvětlit fyzikální pozadí / funkční mechanismy přístroje BICOM? Přístroj BICOM sám o sobě nevytváří žádné frekvenční vzorky nebo signály jakéhokoliv druhu. Spíše je to jako s rozhlasem: Přístroj přijímá prostřednictvím antény informace, moduluje je a předává je dále. BICOM tyto informace přijímá jednožilovým kabelem, což je srovnatelné s anténou radiopřijímače a moduluje je. S pomocí hardwaru a softwaru se zadané frekvenční vzorky modulují následujícím způsobem: Inverzní spínání – v rytmu 3 na 1 sekundu terapie a pauzy – zesílení – zeslabení – pásmový průchod – kmitající pásmový průchod – frekvenční průchod pásmového průchodu – oddělení fyziologických a patologických frekvenčních vzorků a jejich diferencovaná modulace. Kromě toho je v přístroji uloženo velké množství komplexních frekvenčních vzorků, jež je možné vyvolat. Dále zde máme vstupní pohárek, do něhož lze vkládat substance, jež mají přinést požadovaný terapeutický účinek. Modul přístroje BICOM vytváří magnetické pole, s jehož pomocí lze terapeutické informace předávat pacientovi s ještě větší intenzitou. Společně s biorezonanční terapií nebo také odděleně lze u pacienta aplikovat terapii magnetickým polem.

Jaký je hlavní důkaz, že BICOM funguje?

Biorezonanční metoda BICOM patří do oblasti komplementární medicíny. Proto je hlavním důkazem obrovský počet zdokumentovaných případových studií. Často také u případů v „vyčerpanými možnosti“, u nichž klasická medicína již nemohla pomoci.

Stejně jako u všech přírodních metod léčení není klasická dvojitě zaslepená studie vhodná k provedení důkazu. Přírodní metody léčení jsou individuální a nelze je bez škrtů natlačit do nepoddajného schématu.

Přesto se podařilo provést s pomocí přístroje BICOM studie, jež bylo možné zatřídit do evidenčních stupňů 1 – 5. Účinnost potvrdil i Bavorský Vrchní zemský soud v jednom svém procesu.

Co se nachází v sadách resp. Schumacherových ampulích a jak je přístroj rozpoznává?

V Schumacherových ampulích jsou obsaženy substance označené na etiketách, většinou v rozpuštěné formě. V nosné kapalině ampulí testovacích sad je fyzikálně otisknut obsažený energetický vzorek.

Přístroj nic nerozpoznává. Přístroj však zesiluje frekvenční vzorky uložené v ampulích a moduluje je v závislosti na zvolené terapii. Nyní se testuje, jaký účinek vyvolává rezonance v těle pacienta daného vybraného frekvenčního vzorku příslušné ampule. Pro tyto testy terapeuti BICOM využívají jednu nebo několik následujících metod:

Elektroakupunkturu podle Dr. Volla, pulzní diagnostiku podle Nogiera, kineziologii, testování biotenzorem.

Toto všechno jsou biofyzikální testovací metody. Výsledky testů nejsou žádné obrazy nemocí/indikace, nýbrž aktuální energetický stav pacienta, včetně často skrytých příčin chronických obtíží. Poté lze testovat, která terapeutická opatření / postupy budou výhledově účinné, aby se pacient dostal do lepšího zdravotního stavu.

Jaké druhy nemocí je přístroj BICOM schopen diagnostikovat a léčit?

DIAGNOSTIKA:

Všechny nemoci jsou způsobeny nebo doprovázeny patologickým působením energií v těle. Energetické procesy jsou nadřazeny strukturálním procesům. Testuje se: S jakým terapeutickým kmitem tělo rezonuje? K tomu slouží programy uložené v přístroji a testovací substance nebo testovací ampule a každá substance, jež může působit jako zátěž nebo zlepšení. Zesílení a terapeutické programy umožňují dosáhnout vysoké míry odpovídajících výsledků. Tímto způsobem lze nalézt rovněž příčiny nemocí. Tyto diagnostické možnosti v hledání příčin nemocí významně přesahují diagnostické možnosti klasické medicíny.

TERAPIE:

Podle výše uvedených zákonitostí neexistuje téměř žádná nemoc, kterou by nebylo možné příznivě ovlivnit použitím přístroje BICOM. To sahá od nelehčích odstranění zátěží / zlepšení stavu až po úplné vyléčení. Doménou metody BICOM je pak práce s alergiemi.

Neexistuje snad žádná jiná metoda, jež by byla v odkrývání příčiny alergií a jejich úspěšném vyléčení tak efektivní, jako je biorezonanční metoda BICOM.

Je z Vašeho hlediska důležitá spolupráce mezi výzkumem v oblasti klasické medicíny a komplementární medicíny?

Výzkum v oblasti komplementární medicíny v sobě zahrnuje výsledky výzkumu v oboru klasické medicíny. Významná procentuální část všech referátů, jež byly předneseny na našich 56 kongresech v průběhu 30 let, začínají vylíčením stavu výzkumu klasické medicíny.

Co myslíte, proč jak klasická medicína, tak i věda odmítají obecně uznat biorezonanci?

Moderní medicína se příliš soustředí na strukturu, hmotu. Bojuje s nemocemi, na rozdíl od biorezonance, která pomáhá tělu, aby se s nemocí vypořádalo resp. ji překonalo samo.

Klasická medicína dosud téměř nezahrnula poznatky z kvantové mechaniky do svého výzkumu a učení. Proto nebere na vědomí skutečnost, že všechny organické a anorganické substance mají specifické, ultrajemné vyzařování. Ignoruje tedy zásadní výsledky výzkumu. Skutečnost, že všechny substance mají vlastní energetické pole, je však základem biorezonance. Biorezonance se tedy nehodí do světonázoru moderní medicíny, a proto ji tato medicína neuznává. To ovšem nebrání moderním lékařům, aby se čím dál častěji, když jsou sami nemocní, nechali ošetřit prostřednictvím biorezonance.

Kdo například v ČR pracuje s těmito přístroji? ZDE NAJDETE několik známích osobností